تاریخ روز محیط زیست 1402تقویمروز محیط زیست ۱۴۰۲روز محیط زیست ۱۴۰۲ چند شنبه استروز محیط زیست ۱۴۰۲ چه روزی استروز محیط زیست ۱۴۰۲ کی هستروز محیط زیست امسال 1402روز محیط زیست سال ۱۴۰۲

روز محیط زیست ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز جهانی محیط زیست 1402 کی هست

روز محیط زیست ۱۴۰۲ کی است؟ روز جهانی محیط زیست 1402 چه روزیه ؟ روز محیط زیست ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال روز محیط زیست چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ روز جهانی محیط زیست به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

روز محیط زیست ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز جهانی محیط زیست 1402 کی هست

روز محیط زیست ۱۴۰۲

  • ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ – روز جهانی محیط زیست [2023 June 5]
  • تاریخ شمسی: دوشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
  • تاریخ میلادی: Monday, June 5, 2023
  • تاریخ قمری: إثْنَان، ۱۶ ذی القعده ۱۴۴۴

تقویم خرداد 1402

روز محیط زیست ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز جهانی محیط زیست 1402 کی هست

روز محیط زیست در سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

دوشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ روز جهانی محیط زیست است

آیا امسال روز جهانی محیط زیست تعطیل است؟

بله دوشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ روز محیط زیست است و تعطیل رسمی است


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا